30 nov. 2011

Mulleres/Mujeres/Women

24 nov. 2011

Mulleres do mundo II/Mujeres del mundo II/ Women in the world II

Desde Asia ata Sudamérica

Desde Asia hasta Sudamérica

From Asia to South America18 nov. 2011

Mulleres do mundo/Mujeres del mundo/Women in the world

Novo traballo, nova libreta sobre mulleres do mundo.

Nuevo trabajo, nueva libreta sobre mujeres del mundo.

New work, new book about women in world.11 oct. 2011

Collage II

Novos collages mentras no hai moita actividade

Nuevos collages mientras no hay mucha actividad

New collages while there isn't much activity

30 ago. 2011

Tattoo


28 jul. 2011

A la mujer y a la burra, por el pico se las va la hermosura

Este é un debuxo que forma parte do libro Mujer tenías que ser, onde ilustro parte do refraneiro español desde un toque feminista.

Este es un dibujo que forma parte del libro Mujer tenías que ser, donde ilustro parte del refranero español desde un toque feminista.

This is a drawing that is part of the book Mujer tenías que ser, which illustrates part of the Spanish proverb with a feminist touch.Amy R.I.P.

15 jun. 2011

Nova musa/Nueva musa/New Muse

Xilografía sobre pintura impresa

Woodcut prints made ​​on printed painting.
5 jun. 2011

Hilar, parir y llorar

Como non teño moito tempo para facer cousas novas e subilas, déixovos un debuxo que foi exposto na exposición Edición Múltiple no Bizkaia Aretoa Paraninfo. Vai acompañado dun refrán: Mamá, ¿que é casar? Filla, parir, fiar e chorar.

Como no tengo mucho tiempo para hacer cosas nuevas y subirlas, os dejo un dibujo que fue expuesto en la exposición Edición Múltiple en el Bizkaia Aretoa Paraninfo.Va acompañado de un refrán: Mamá, ¿qué es casar? Hija, parir, hilar y llorar.

As I don't have any time to do new things and post them, I show you a drawing that was exhibited at the exposition Edición Múltiple at the Bizkaia Aretoa Paraninfo. It was accompanied with a saying: Mum, what is get married?Daughter, give birth, spin and cry.

31 may. 2011

Collage

Aquí vos mostro un traballo novo para min, pero co que me divertín moito.

Aquí os muestro un trabajo nuevo para mí, pero con el que me he divertido mucho.

Here I show a new way of work for me, but with it I have had fun a lot.


22 may. 2011

Ante a cámara/Ante la cámara/In front the camera

Gracias a www.fuzzimo.com polas texturas de polaroid
Gracias a www.fuzzimo.com por las texturas de polaroid
Thanks to www.fuzzimo.com for the polaroid images


13 may. 2011

Burlesque

Gracias awww.fuzzimo.com polas imaxes dos marcos 
Gracias a www.fuzzimo.com por las imágenes de los marcos
Thanks to www.fuzzimo.com for the frame pictures


3 abr. 2011

Mírame / Look at me

Cun pouco de retraso...

Con un poco de retraso...

With a little delay...Gracias a www.fuzzimo.com polas texturas de imperdible.
Gracias a www.fuzzimo.com por las texturas de los imperdibles.

Thanks to www.fuzzimo.com  for the safety pin textures.

19 mar. 2011

Volta a empezar/Vuelta a empezar. / Back again.

Ola a todxs,
o blog anterior quedou un pouco abandonado e pasou a mellor vida. Empezo este novo cos debuxos da "Serie lolito". Haberá novas entradas cada semana

Hola a todxs,
El blog anterior quedó un tanto abandonado y pasó a mejor vida. Empiezo este nuevo con los dibujos de la "Serie lolita". Habrá nuevas entradas cada semana.

Hello everyone,
The last blog was little abandoned and just passsed away. I start the new one with the drawings of the "Serie lolita". There'll be new posts every week.

Debuxo inspirado no traballo de Alan Brown.
Dibujo inspirado en el trabajo de Alan Brown. 
Drawing inspired on Alan Brown's work.Gracias a www.fuzzimo.com polas texturas de fita adhesiva.
Gracias a http://www.fuzzimo.com/ por las texturas de cinta adhesiva.
Thanks to http://www.fuzzimo.com/ for the sticky tape textures.