5 jun. 2011

Hilar, parir y llorar

Como non teño moito tempo para facer cousas novas e subilas, déixovos un debuxo que foi exposto na exposición Edición Múltiple no Bizkaia Aretoa Paraninfo. Vai acompañado dun refrán: Mamá, ¿que é casar? Filla, parir, fiar e chorar.

Como no tengo mucho tiempo para hacer cosas nuevas y subirlas, os dejo un dibujo que fue expuesto en la exposición Edición Múltiple en el Bizkaia Aretoa Paraninfo.Va acompañado de un refrán: Mamá, ¿qué es casar? Hija, parir, hilar y llorar.

As I don't have any time to do new things and post them, I show you a drawing that was exhibited at the exposition Edición Múltiple at the Bizkaia Aretoa Paraninfo. It was accompanied with a saying: Mum, what is get married?Daughter, give birth, spin and cry.

No hay comentarios:

Publicar un comentario