30 nov. 2011

Mulleres/Mujeres/Women

24 nov. 2011

Mulleres do mundo II/Mujeres del mundo II/ Women in the world II

Desde Asia ata Sudamérica

Desde Asia hasta Sudamérica

From Asia to South America18 nov. 2011

Mulleres do mundo/Mujeres del mundo/Women in the world

Novo traballo, nova libreta sobre mulleres do mundo.

Nuevo trabajo, nueva libreta sobre mujeres del mundo.

New work, new book about women in world.